Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

BIP - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie - Oferty pracy

Oferty pracy

    Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracy: Referent ds. Świadczeń

  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

 

 

Informuję, że na stanowisko Referenta ds. Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie zatrudniona zostanie

Pani  Małgorzata Bednarkiewicz z Kowalewa

UZASADNIENIE:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne w ogłoszeniu. W toku procedury naboru  stwierdzono, że wiedza ww. kandydatki jest odpowiednia                              i wystarczające do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku.

 

Pleszew, dnia 29.07.2022 r.

                                                                            Dyrektor MGOPS Pleszew

                                                                             /-/ mgr Dominika Frencel

 

 

  DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent ds. świadczeń

 Wymiar etatu:

pełny etat

Liczba wolnych stanowisk:

1

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące. Po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy.

 

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ze zmianami):
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. wykształcenie minimum średnie, preferowane rozpoczęte studia na kierunku praca  socjalna,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. zdolność analitycznego myślenia,
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy, pracy w grupie, skutecznego porozumiewania  się, komunikatywność, 
 6. samodzielność i odpowiedzialność,
 7. rzetelność i terminowość, systematyczność, opanowanie i cierpliwość.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa wynikających z pracy na danym stanowisku m.in.: KPA, instrukcja kancelaryjna,
 2. wiedza na temat sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych,
 3. dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności dobra obsługa edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi korespondencji elektronicznej, programów dedykowanych na stanowisku, mile widziana znajomość obsługi OU POMOST,
 4. znajomość dokumentacji oraz procedur administracyjnych,
 5. mile widziana umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 6. umiejętność planowania i angażowania środków finansowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie, wprowadzanie i wydruk z programu komputerowego decyzji
  (na podstawie wprowadzonych, wniosków oraz wywiadów) z zakresu pomocy społecznej;
 2. Bieżąca kontrola wydatków we współpracy z Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew – sporządzanie zaangażowań miesięcznych;
 3. Coroczne planowanie i prognozowanie środków finansowych na następny rok;
 4. Współpraca z pracownikami socjalnymi Sekcji ds. Pracy Socjalnej;
 5. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 8. CV,
 9. list motywacyjny.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Słowackiego 19a z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pracy Referent ds. świadczeń, w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko- Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej w Pleszewie  oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu czerwcu 2022 roku był wyższy niż 6%.

INFORMACJA!

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą z datą i podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Data ogłoszenia: 18.07.2022 r.    

 

                        Dyrektor

                        Miejsko-Gminnego

                        Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Pleszewie

   

                         /-/   Dominika Frencel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-08 20:53przez:
Opublikowano:2022-05-08 12:37przez:
Zmodyfikowano:2022-07-29 12:27przez: Jerzy Kaletka
Podmiot udostępniający: BIP - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Odwiedziny:168

Rejestr zmian

 • [2022-07-29 12:27:41]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-07-18 13:42:11]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-05-08 20:52:52]Dopisanie

Banery/Logo